Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

20 stycznia 2020

Więcej o pojemniku na śmieci metalowym na ekombud.pl/kontenery-rolkowe/

Nie wszystkie śmieci mogą być wyrzucane do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to głównie tych, które są generowane podczas różnych remontów i prac budowlanych, a także odpadów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednak wyniknąć trudności związane z gromadzeniem oraz przewozem śmieci. Żeby się przed nimi ustrzec, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – rodzaje

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do gromadzenia oraz przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są również kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są też niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak trociny, wióry metalowe czy granulaty. Proces ich załadunku usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla ekip sprzątających i firm budowlanych

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są różne podmioty. Pośród nich można znaleźć między innymi firmy sprzątające i parające się opróżnianiem piwnic i strychów, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego typu zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach oraz gruzu. Udostępniają je one klientom, a po napełnieniu transportują do miejsca legalnego ich przechowywania bądź utylizacji.

Dane firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]

You May Also Like