Po co wykonuje się psychologiczne badania operatorów maszyn?

25 lipca 2020

Dalsze informacje o badaniach operatorów Bielsko Biała

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się z trwającą długi czas i bardzo wnikliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który zamierza zgłębić nasze rodzinne relacje. Tymczasem okazuje się, że takie badania znajdują także zastosowanie na przykład podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które chcą wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: czego trzeba się spodziewać?

Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych nie różnią się bardzo od tych, jakie zobowiązani są przejść kierowcy zawodowi. W związku z tym obejmują dokładny wywiad, który zbiera psycholog, testy osobowościowe i temperamentalne, testy aparaturowe, a także testy inteligencji. Bez wątpienia testów nie powinno się bać. Do ich wypełnienia trzeba podejść w sposób otwarty. Liczy się szczerość i dokładność zaznaczanych odpowiedzi. Natomiast testy aparaturowe zdają się mieć największe znaczenie w przypadku osób zamierzających zostać operatorem maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji zainteresowanego. Ustalając ją sprawdzamy, czy dana osoba będzie umiała w dość szybki sposób odpowiadać na nieoczekiwanie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy te oceniają też zdolność do oceny prędkości obiektów znajdujących się w ruchu, widzenia steroskopowego oraz koncentracji uwagi. Wszystko to ma w wypadku operatorów maszyn budowlanych ogromne znaczenie.

Badania operatorów: kto zajmuje się ich wykonywaniem?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może wykonać tylko psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, a do tego konieczne jest ukończenie uzupełniających studiów podyplomowych. Trzeba wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być co jakiś czas powtarzane. Należy tego pilnować, w przeciwnym razie można stracić uprawnienia do wykonywania zawodu. Przestrzegający przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy osobę, która nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Dane firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

You May Also Like