Jak w przybliżeniu oszacować koszt usługi tłumaczenia przysięgłego?

27 sierpnia 2022

Potrzebujesz szczegółowych wiadomości o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego? Skieruj się na https://tlumaczalnia.pl/ceny/

W efekcie otwarcia się naszego kraju na firmy z całego świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Każdego dnia tłumacze przygotowują mnóstwo zwykłych i przysięgłych translacji na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i rozmaitych firm.

Mimo, iż w sieci łatwo znaleźć bezpłatne platformy oferujące translację, jeszcze przez dekady nie wyprą one z rynku wykwalifikowanych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich pomocy jest nieraz obowiązkowe, przykładowo jeżeli musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób głowi się, jak orientacyjnie wyliczyć cenę przekładu. Co zatem wpływa na cenę tłumaczeń?

Język, czas wykonania, stopień skomplikowania przekładu – to kształtuje końcowy koszt usługi

Finalną cenę translacji tekstu kształtują następujące elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Translacja na język polski jest zasadniczo o kilkanaście procent tańsza niż przekład w drugą stroną.
2. Język, na który lub z którego chcemy przetłumaczyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (włoski, hiszpański) albo germańskich (szwedzki, angielski) będzie z reguły tańszy aniżeli translacja z mniej modnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego) bądź słowiańskich (m.in. rosyjskiego, ukraińskiego, słoweńskiego).
3. Poziom trudności tłumaczenia bądź problematyka tekstu. Przekład podręczników medycznych, umów handlowych albo prac naukowych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki charakterystycznej dla danej branży, lecz także należytą wiedzę, by trafnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie niewybaczalnych pomyłek.
4. Czas zrealizowania tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “na już” powinniśmy szykować się na większy wydatek.

Przekład zwykły a poświadczony

Warto dodać, iż przekład wszelkiego typu dokumentów jak np. akt urodzenia lub dokumenty szkolne (certyfikat ukończenia szkolenia, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo poświadcza go stemplem z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym oznacza czy tłumaczenie powstało z kopii, odpisu lub oryginału, jak również nadaje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli z reguły mają sztywny cennik za przekład popularnych świadectw i dokumentów tożsamości, natomiast w razie niezbędności realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się zawsze od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Dane firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

You May Also Like