Coaching kariery – poznaj swoje mocne i słabe strony

23 marca 2020

Coaching kariery - więcej o ofercie na janklusak.pl

Profesjonalne doradztwo zawodowe pozwala poznać Twoje silne strony oraz spożytkować skryty potencjał. Na czym obecnie polega coaching kariery? Dlaczego warto zainwestować w swoje kompetencje zawodowe?

Coaching kariery – fachowe przygotowanie do procesu rekrutacji

Coaching kariery przeprowadzony z profesjonalnym doradcą zawodowym pomaga nie tylko tym, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, ale również doświadczonym pracobiorcom, którzy lękają się zmian w sektorze zatrudnienia, chcą przetrwać reorganizację w spółce bądź przygotowują się do zmiany pracy. Wykwalifikowany doradca zawodowy wspiera na kliku płaszczyznach – uczy jak przygotowywać się do rozmowy kwalifikacyjnej, by pozytywnie przebrnąć rekrutację oraz jak podnieść tzw. umiejętności „miękkie” oraz inne kompetencje, które są niezbędne w życiu zawodowym. Doradca zawodowy zajmuje się również pomocą w prawidłowym przygotowaniu dokumentów, na przykład listu motywacyjnego, portfolio osiągnięć bądź CV, tak, by wzbudziły zainteresowanie u ewentualnych pracodawców, a przez to zwiększyły prawdopodobieństwo, że kandydat zostanie dopuszczony do następnych etapów rekrutacji. Nie bez znaczenia jest także pomoc coacha kariery w zakresie autoprezentacji – to jeden z najważniejszych aspektów, który wysoko oceniają specjaliści działów HR.

Komu przysłuży się coaching kariery?

Zamierzasz zmienić specjalizację, ale nie jesteś pewny, jaka praca da Ci spełnienie i jednocześnie wysokie dochody? A może chcesz sterować ścieżką swojej kariery zawodowej tak, aby wreszcie osiągnąć sukces na rynku pracy? Coaching kariery sprawi, iż odkryjesz swoje silne i słabe strony, zaczniesz posługiwać się drzemiące w Tobie możliwości i odnosić sukcesy zawodowe. Kompetentny doradca zawodowy wspomoże także managerów wyższego szczebla tudzież innych wysoko kwalifikowanych pracowników potrzebującym ukierunkowanego doradztwa. Przed pierwszym spotkaniem ma miejsce zdefiniowanie potrzeb doradczych – na tym etapie zostaje uzgodnione, czego oczekuje uczestnik, jakiego wsparcia potrzebuje i jaka liczba sesji z doradcą zawodowym pozwoli dojść do zamierzonego celu.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]

You May Also Like