Badania psychologiczne kierowców – po co je wykonujemy?

5 października 2019

Potrzebujesz sprawdzić, komu zlecić badania psychologiczne Bielsko? Na co czekasz? Koniecznie odwiedź www.testybielsko.pl

Badania psychologiczne mają bardzo szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale też określenia cech psychologicznych jednostki, które wymagane są do wykonywania konkretnych prac. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – co się na nie składa?

Ci, którzy mają obowiązek wykonać badania psychotechniczne, nierzadko mocno się ich obawiają. Tymczasem okazuje się, że naprawdę strach ma wielkie oczy. Komplet badań składa się z testów inteligencji, wywiadu psychologicznego, testów osobowościowych i testów aparaturowych, które pozwalają ocenić między innymi szybkość reakcji. Testy inteligencji mają za cel ocenić zdolności intelektualne jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe oceniają cechy osobowości. Uwzględniają m.in: ekstra- oraz introwersję, psychotyzm i neurotyzm. W przypadku testów aparaturowych psycholog wykorzystuje miernik czasu reakcji, aparat krzyżowy, wirometr, stereometr i ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego wcześniejszego przygotowania. Kierowcy, którzy używają okularów, powinni tylko pamiętać, aby zabrać je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek się im poddać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C+E, C, D1, D1+E, D oraz D+E. Przechodzić muszą je także osoby, które pragną wykonywać zawód egzaminatora lub instruktora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów na operatorów wózków widłowych i kierowców taksówek. Trzeba dodać, że poddać muszą się im też ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy jako konsekwencję prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Ważność tego typu badań jest różna i zależy od kategorii osób, które się im poddają. I tak chociażby w przypadku kierowców zamierzających odzyskać prawo jazdy po stracie dokumentu za prowadzenie auta po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Trzeba poddać się im wyłącznie raz.

Dane firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

You May Also Like