Wartość opałowa biogazu – dlaczego należy ją analizować?

17 kwietnia 2019

Wartość opałowa biogazu w dużej mierze przesądza o kaloryczności paliwa i jego jakości. Czemu należy ją kontrolować? W jakich sferach przemysłu stosowane są nowoczesne urządzenia do analizy wartości opałowej?

Wartość opałowa biogazu, gazu płynnego i odpadów komunalnych

Wartość opałowa to ilość energii uwalnianej podczas spalania określonej ilości paliwa. Wielkość tę wylicza się zarówno w przypadku paliw ciekłych, gazowych, jak i stałych – gazu płynnego i ziemnego, węgla brunatnego i kamiennego czy drewna opałowego. Kontroli może zostać poddana także wartość opałowa odpadów komunalnych. Przyrządem służącym do wyliczania wartości opałowej biogazu jest analizator wyposażony w czujniki gazowe, który dokładnie bada między innymi poziom tlenu (O2), metanu (CH4), siarkowodoru (H2S) oraz wodoru (H2). Komponenty te mają wpływ na jakość paliwa, przesądzają o jego kaloryczności, a ponadto mogą spowodować zagrożenie wybuchowe, toteż systematyczne sprawdzanie ich poziomu jest niezwykle istotne.

W których gałęziach przemysłu badana jest wartość opałowa biogazu?

Współczesne analizatory gazu i biogazu wykorzystuje się w wielu sektorach przemysłu – między innymi w instalacjach badawczych, oczyszczalniach ścieków, biogazowniach rolniczych, na wysypiskach śmieci, a także w innych jednostkach i przedsiębiorstwach korzystających z biogazu. Przy użyciu analizatorów możliwe jest zapobieganie stratom, rejestrowanie parametrów gazu oraz natychmiastowe wykrycie wszelkich odchyleń w procesie produkcji metanu. Urządzenia do analizy wartości opałowej biogazu oferowane są w 2 wersjach – AwiFLEX i AwiECO.

You May Also Like