Kursy pierwszej pomocy

9 września 2019

W Polsce co roku ginie parę tysięcy ludzi tylko z tego powodu, że świadkowie wypadku nie potrafią udzielić pierwszej pomocy zanim przybędzie pogotowie ratunkowe. Reakcją na te przerażające dane są coraz częściej pojawiające się oferty szkoleń z pierwszej pomocy, które pomogą nam posiąść wiedzę i umiejętności niezbędne do dobrego zachowywania się w chwili zagrożenia zdrowia.

Kursy pierwszej pomocy – formy i metody

Niektóre kursy pierwszej pomocy można odbyć za pomocą e-learningu. Zajęcia przez Internet są z pewnością wygodniejsze i tańsze, jednak nauka ma charakter nieco bardziej teoretyczny. Zajęcia tradycyjne wykorzystują specjalne fantomy do przeprowadzania wszelkiego rodzaju symulacji z pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – z jakich części się składają?

Zagadnienia poruszane w czasie szkolenia, są zależne od ustaleń organizatora z uczestnikami szkoleń. Z pewnością, powinny się w nim znaleźć następujące elementy: zabezpieczenie miejsca wypadku, a także skuteczne wzywanie pomocy. W części praktycznej powinniśmy nauczyć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, opatrywać rany oraz co zrobić, w przypadku omdleń czy zatruć pożywieniem.

You May Also Like