Badania wysokościowe – bądź bezpieczny podczas pracy na wysokości

20 października 2020

Na www.testypsychologiczne.com.pl zamówisz badania wysokościowe Bielsko Biała

Pracą na wysokościach nazywamy wykonywanie czynności na wysokości przekraczającej 3 metry ponad ziemią czy podłogą. Dotyczy to zatem robót głównie budowlanych, ale także pracowników prac remontowo–budowlanych, elektryków oraz przedstawicieli wielu innych zawodów. Na czym polegają te badania?

Co kontrolują badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo że według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy musi być wykonywana z uwzględnieniem odpowiednich akcesoriów, nie należy do bezpiecznych, w związku z tym badania wysokościowe mają na celu niedopuszczenie do jej wykonywania osób, dla których może wiązać się z niebezpieczeństwem. Pracy tego rodzaju nie powinny wykonywać osoby mające zawroty głowy, uskarżające się na kłopoty z równowagą czy wykazujące kłopoty ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi zatem pełna diagnostyka z zakresu neurologii, laryngologii (co ma związek z błędnikiem i równowagą) oraz okulistyki. Badania wykonuje się poddając badanego nieskomplikowanym testom przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń. W czasie badań można również zdiagnozować problemy do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do robót na wysokościach, poddanie się im ma więc szczególne znaczenie. Nie należy obawiać się, iż konieczne będzie przeznaczenie na te badania dużo czasu, ponieważ jest możliwość przeprowadzenia pełnej diagnostyki nawet w ciągu jednego dnia.

Badania wysokościowe – co ile
lat je wykonywać?

Badania wysokościowe należy zrobić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie jest to jednorazowy obowiązek. Mając na uwadze, iż w toku wykonywania pracy mogą pojawić się kłopoty ze zdrowiem, a także, iż taki jest obowiązek nakazany przez prawo, badaniom wysokościowym trzeba poddawać się co dwa-trzy lata. Osoby, które mają więcej niż pięćdziesiąt lat, muszą natomiast poddawać się im każdego roku.

Dane firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

You May Also Like