Szkolenia ABI – informacja dla kandydatów

10 lipca 2018

Administrator bezpieczeństwa danych sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została powołana do istnienia około 20 lat temu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Jakie kompetencje należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Komu przyda się certyfikat ABI?

Szkolenia ABI – wymagania wobec kandydatów

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, zwłaszcza współcześnie, kiedy możliwości wykorzystania poufnych danych jest znacznie więcej. To zadecydowało, że powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którym może zostać wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące wymagania: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie ochrony informacji o osobach fizycznych. Do tego kandydat musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów wyznaczenie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – zdobądź specjalistyczne kwalifikacje

Funkcja administratora bezpieczeństwa informacji polega na nadzorowaniu przestrzegania norm dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi także specjalną listę danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne szkolenia przygotowujące kandydatów na ABI. W czasie kursu uczestnicy poznają podstawowe terminy, takie jak dane osobowe, administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), administrator systemów informatycznych (ASI), zdobywają aktualną wiedzę o przepisach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się przygotowywać dokumentację, jak również dowiadują się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik szkolenia dostaje imienny certyfikat ABI potwierdzający posiadane kwalifikacje, jak również dostęp do skryptów szkoleniowych i szablonów dokumentacji.

You May Also Like