Nowe przepisy o ochronie danych osobowych – szkolenie RODO

4 listopada 2019

Wejście w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w skrócie RODO) to jedno z najważniejszych wydarzeń w ostatnich latach. Odbiło się ono niemal na każdej branży, zmieniając sposób funkcjonowania instytucji publicznych, firm, placówek medycznych, stron internetowych i usług pocztowych. RODO, poza szeregiem nowych obowiązków administratorów danych osobowych wprowadziło również dotkliwe grzywny dla tych, którzy się do nich nie dostosują – w ekstremalnych przypadkach mogą one wynosić aż 20 mln Euro. Należy więc upewnić się, że nasze przedsiębiorstwo działa zgodnie z nowymi przepisami i w razie konieczności zdecydować się na szkolenie RODO.

Szkolenie RODO – co się zmieniło w zakresie ochrony danych osobowych?

Dla właścicieli danych osobowych (a więc m.in. klientów firm, użytkowników stron internetowych czy pacjentów przychodni) najbardziej zauważalną zmianą jest obowiązek poinformowania ich o okresie przechowywania danych, celu ich przechowywania oraz prawie do ich przenoszenia. RODO wymaga też od administratorów prowadzenia rejestru czynności związanych z zarządzaniem danymi i raportowania wszelkich naruszeń. Ponadto poszerzył się zakres danych wrażliwych, do których włączono też informacje genetyczne i biometryczne.

Komu potrzebne szkolenie z RODO

To zaledwie niektóre ze zmian, które weszły w życie wraz z RODO. By uniknąć konsekwencji, pracownicy naszej firmy stale muszą uaktualniać swoją wiedzę na temat danych osobowych. Ułatwi to szkolenie RODO, podczas którego dowiedzą się, jak należy zarządzać wrażliwymi informacjami, którymi są dane osobowe. Szkolenie jest dostosowane do funkcji zajmowanych przez jego uczestników – może być skierowane do inspektorów ochrony danych (IDO) lub dotyczyć administrowania systemami informatycznymi.

You May Also Like