Tania automatyczna windykacja należności z robotem Flobo

22 stycznia 2023

Na flobo.io/automatyczna-windykacja/ odnajdziesz więcej szczegółów o automatycznej windykacji należności.

Może być sporo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, ale również podmioty z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Robot Flobo do księgowania przelewów z modułem automatycznej windykacji

Przedsiębiorca ma prawo dochodzić swojej własności na drodze windykacji. Chociaż określenie to wielu osobom nie najlepiej się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to postępowanie w trakcie którego prowadzi się względem dłużnika rozmaite działania zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Działania te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc systematyczne monitowanie dłużnika i przypominanie o obowiązku przelania opłaty. O ile taka forma dochodzenia należności będzie nieskuteczna, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma obsługuje kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i co miesiąc wypisuje identyczną liczbę paragonów oraz faktur, ryzyko, iż jakiś procent opłat nie będzie przelany we wskazanym czasie z pewnością rośnie. W organizacji całej procedury powiązanego z księgowaniem przelewów pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – popraw terminowość wpłat u swoich klientów

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto bankowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku w wyznaczonym terminie, inicjuje ona proces upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący Flobo może ustawić swoje harmonogramy działań wszczynanych w stosunku do nieterminowych kontrahentów, definiując m.in. interwały pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Informacja o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę emitowana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w minionym kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, kolejnymi stadiami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez robota Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a później przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Na koniec, jeżeli wymienione powyżej kroki nie przyniosą pożądanego efektu, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na śledzenie wpływających należności, a po pewnym okresie przynosi też ogromną poprawę terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

You May Also Like