Rozliczenie podatku VAT a metoda kasowa

12 czerwca 2022

Właściciele firm zwykle rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, według której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. Niestety w takim przypadku urząd skarbowy nie wnika czy na koncie płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie wcześniej niż po uzyskaniu płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – strategia na utrzymanie płynności finansowej firmy

Brak wniesienia opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą czasem znajdują się w położeniu, gdy są zmuszone kilka razy przypominać kontrahentowi o uiszczeniu należności za dostarczone towary czy też wykonane usługi. Jeśli takie sytuacje zdarzają się nagminnie, nawet bardzo dobrze prosperująca firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść wszystkich podatków w wyznaczonym terminie i ostatecznie narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył wraz z podatkiem dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta zapłaty. Z uwagi na wymieniony wcześniej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość polskich właścicieli firm, aczkolwiek powinni oni pamiętać, że stosowanie z tej drogi rozliczenia działa też w drugą stronę. Tym samym jeżeli sami mają problem z dochowaniem terminów opłat, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą stosownej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie druku VAT-R. Konieczne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obligatoryjne opisanie każdej wystawionej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Dlaczego biura rachunkowe odradzają firmom metodę kasową?

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest w wielu przypadkach odradzana niewielkim firmom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Przeważnie powodem tego jest po prostu problem z regularnym kontrolowaniem otrzymywanych należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do skrupulatnego ich pilnowania, by nie pominąć terminu rozliczenia podatku. W przypadku firm wystawiających co miesiąc kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Natomiast już przy kilkuset fakturach monitoring należności przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich firm rekomendowanym rozwiązaniem, które zapewnia lepsze gospodarowanie czasem i minimalizację ryzyka błędów przy księgowaniu, jest korzystanie z aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

You May Also Like