Oferujesz usługi B2B? Sprawdź, gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

10 marca 2022

Potrzebujesz generatora not księgowych 40 euro? Skieruj się na ten adres.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności zawsze trafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 roku w przypadku wyniknięcia opóźnień we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 100 lub 70 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wystawiać od razu, a może wykorzystać jako jeden z kroków działań windykacyjnych?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności są mniejsze niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednak nie przekraczającej 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 roku ma natomiast prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na 100 euro. Co najistotniejsze, notę księgową można wystawić dłużnikowi od razu po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, co więcej bez konieczności wcześniejszego przypomnienia o upłynięciu terminu. Trzeba jednak zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zburzy utrzymywanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych relacji biznesowych. Przecież przyczyną zwłoki we wniesienia opłaty za fakturę mogą być krótkotrwałe problemy z wypłacalnością czy zwyczajne przeoczenie dłużnika, a nie jego umyślny zabieg. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Dowiedz się gdzie znaleźć darmowy generator not księgowych

W chwili, kiedy przedsiębiorca ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie wyszczególniono we wspomnianym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się na bazie średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Wszystkich zainteresowanym rekomendujemy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które wyposażone jest też w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

You May Also Like