Jakie znaczenie ma faktura proforma?

29 listopada 2020

Szukasz więcej wskazówek dotyczących tego, co to znaczy faktura proforma? Zajrzyj na https://ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Wszyscy, którzy prowadzą przedsiębiorstwo, ale także i większość osób realizujących zakupy online, mieli choć raz kontakt z fakturą proforma. Nie wszyscy natomiast wiedzą, czym rzeczywiście jest ten dokument i co go odróżnia od normalnej faktury.

Co to jest faktura proforma?

W języku łacińskim pro forma oznacza „prowizorycznie”, zatem nierzadko spotykamy się z tłumaczeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, faktura tego rodzaju nie jest dokumentem księgowym, zatem nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Zaleca się aczkolwiek zostawić ją na przykład dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna uchodzić raczej za dowód handlowy, będący formą propozycji danej oferty. Nie jest potwierdzeniem nabycia artykułów ani wykonania usługi, czyli w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie nie może stanowić podstawy do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, bo tyczy się usługi czy też sprzedaży, która jeszcze nie była sfinalizowana, wobec tego warunki transakcji w niej sformułowane mogą w dalszym ciągu podlegać negocjacjom.

Co musi znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma przypomina z wyglądu oraz zawiera te same elementy co faktura VAT, a więc:

  • dane kontrahentów,
  • datę i miejsce jej wystawienia,
  • nazwę usług albo towarów, będących przedmiotem transakcji (wraz z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno pojedynczych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana także słownie,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o zakresie naliczonych zniżek,
  • określenie prognozowanego terminu doręczenia towaru bądź realizacji usługi,
  • wskazanie terminu zapłaty.

Taką fakturę trzeba oznakować dostrzegalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, by nie było żadnych problemów z odróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, wywołującej skutki podatkowe. Trzeba również pamiętać, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności wydania klientowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie przygotowuje się w przypadku, kiedy kontrahent przeleje już przedpłatę bądź zapłaci w całości za przedmiot transakcji.

You May Also Like